Spotkanie podsumowująco - sprawozdawcze

VII. Spotkanie podsumowująco - sprawozdawcze - Uczestnicy po odbyciu wcześniejszych warsztatów będą posiadać podstawy metod badania stanu środowiska i jego oceny. Celem spotkania będzie weryfikacja zdobytych umiejętności i wiedzy. Warunkiem zaliczenia cyklu zajęć jest sporządzenie raportu i wykazanie się aktywnością w zdobywaniu wiedzy. Stąd też każda z grup na spotkaniu podsumowującym będzie musiała przygotować prezentację wyników wraz z ich podstawową walidacją i przestawieniem wniosków z prowadzonych badań. Będzie to jedna z metod weryfikacji ich wiedzy. Na koniec zajęć zostanie przeprowadzony test stwierdzający na ile zwiększyła się wiedza uczestników po odbyciu warsztatów badawczych. Każdy także otrzyma także certyfikat stwierdzający uczestnictwo w cyklu zajęć "Kuźnia badaczy natury".