Lokalne problemy ekologiczne

V. Zajęcia warsztatowe - Lokalne problemy ekologiczne - Obszar powiatu kwidzyńskiego to tereny rolnicze i silnie zurbanizowane (obszary miast). Długoletnie doświadczenie pracowników Stowarzyszenia Eko - Inicjatywa w rozwiązywaniu lokalnych konfliktów środowiskowych wynikających często z nieświadomości obywateli zostanie przeniesione na działania warsztatowe. Uczestnicy projektu mają za zadanie zidentyfikować miejsca związane np. z nielegalnymi składowiskami odpadów, obszary o szczególnej uciążliwości komunikacyjnej itp. Warsztaty są także okazją do zapoznania uczestników z procedurami związanymi z oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ). Udzielamy informacji, gdzie poszukiwać pomocy w przypadku pojawiających się konfliktów środowiskowych - jakie instytucje odpowiadają za dbanie o czystość środowiska i prowadzenie monitoringu środowiska w regionie.