Porosty czyli Lichenes

IV. Zajęcia warsztatowe - Porosty czyli Lichenes - Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak skomplikowanymi i ważnymi w monitoringu środowiska organizmami są porosty. Zapoznając się z podstawami oznaczania gatunków porostów uczestnicy w część terenowej zajęć przeprowadzą monitoring bioty porostowej na założonych wcześniej powierzchniach kontrolnych na terenie miasta. Do rejestracji wyników użyją technologii GIS. Pierwszym efektem zajęć będzie opis jakościowy bioty porostów z wybranych obszarów miasta. Długofalowym efektem cyklu zajęć może być ukazanie dynamiki zmian jakościowych bioty porostowej uzyskane poprzez zestawienie danych uzyskiwanych w poszczególnych latach.