Woda i zasoby wodne Dolnego Powiśla

II. Zajęcia warsztatowe - Woda i zasoby wodne Powiśla - Warsztaty na temat wody umożliwią zapoznanie z pojęciami dotyczącymi hydrosfery, stanu jakości wód, metod oczyszczania ścieków, aspektów prawnych dotyczących eksploatacji wód oraz problemów zużycia wody, Najistotniejszym elementem zajęć będzie zbadanie wskaźników fizykochemicznych wody z jeziora lub rzeki pobranej samodzielnie przez uczestników (pH, twardości całkowitej, zasadowości, ilości tlenu rozpuszczonego, zawartości jonów: PO43-, NH4+, NO2-, Mn2+, Fe2+/Fe3+) rzeki Liwy lub innych zbiorników wodnych w ustalonym przez prowadzącego zajęcia miejscu. Uczestnicy przy zastosowaniu GPSu określą dokładną lokalizację miejsca pobrania próbek wody do analizy. Po wykonaniu samodzielnie analiz w oparciu o przygotowane procedury naniosą uzyskane dane do tworzonej interaktywnej mapy badawczej.