Wprowadzenie do technologii GIS

I. Spotkanie wprowadzające - Pierwsze spotkanie o charakterze informacyjno - metodologicznym umożliwi zapoznanie z programem warsztatów i metodą ich realizacji i zaliczenia. Każdy z uczestników zapozna się z podstawowymi funkcjami urządzenia GPS. Ponadto zostaną omówione podstawy techniki GIS. Możliwości pozycjonowania, wizualizacji i upowszechniania danych o terenie jakie dają internetowe serwisy mapowe (ang. webgis service) na przykładzie opartej o podkłady mapowe Google Maps - "Ekomapa Dolnego Powiśla". Każdy uczestnik otrzyma organizer (notatnik badacza natury), który będzie musiał uzupełniać w trakcie kolejnych spotkań. Obowiązkiem uczestników będzie prowadzenie dokumentacji badawczej według wytycznych zawartych w notatniku badacza natury i objaśnionych przez edukatora. Ponadto na pierwszym spotkaniu zostaną określone dokładnie zagadnienia, na których skupią się osoby w danej grupie. Ustalone zostaną terminy realizacji kolejnych warsztatów wraz z ich tematyką - zajęcia tematyczne mogą być realizowane w dowolnej kolejności i dowolnych odstępach czasowych mieszczących się w czasie realizacji projektu.