Jest to blok zajęć edukacyjnych skierowanych do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy ekologiczne koncentrujące się na lokalnych zasobach przyrodniczych. Stworzonych zostało pięć grup badawczych. Każda z grup koncentruje się na wybranym obszarze. Zajęcia stanowią blok złożony z siedmiu spotkań dla każdej grupy, podzielonych tematycznie.

Tematy:
1. Wprowadzenie do technologii GIS
2. Woda i zasoby wodne Dolnego Powiśla
3. Zasoby gruntowe i ich degradacja
4. Walory przyrodnicze Kwidzyna i okolic
5. Lokalne problemy ekologiczne
6. Ptaki
7. Spotkanie podsumowująco - sprawozdawcze

Celem zobrazowania uzyskiwanych przez uczestników wyników pomiarowych stworzono ekologiczną mapę, na której każdy może zapoznać się ze stanem środowiska w Kwidzynie i okolicach.

Kuźnia badaczy natury jest działaniem realizowanym w ramach projektów: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna - myśl i działaj EKOlogicznie" oraz "Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna" współfinansowanych ze środków: Gminy Miejskiej Kwidzyn i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.