Ponownie uruchamiamy naszą "kuźnię". Podobnie jak w ubiegłym roku jest to blok zajęć edukacyjnych skierowanych do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy ekologiczne koncentrujące się na lokalnych zasobach przyrodniczych. Zrekrutowaliśmy pięć grup badawczych.
Każda z grup koncentruje się na wybranym obszarze terytorialnym naszej okolicy. Zajęcia stanowią blok złożony z siedmiu spotkań dla każdej grupy, podzielonych tematycznie.

Tematy:
1. Wprowadzenie do technologii GIS
2. Woda i zasoby wodne Dolnego Powiśla
3. Zasoby gruntowe i ich degradacja
4. Porosty czyli Lichenes
5. Lokalne problemy ekologiczne
6. Ptaki
7. Spotkanie podsumowująco - sprawozdawcze

Celem zobrazowania uzyskiwanych przez uczestników wyników pomiarowych stworzono ekologiczne mapy każdej z grup badawczych, na której każdy może zapoznać się ze stanem środowiska w Kwidzynie i okolicach.

Kuźnia badaczy natury jest działaniem realizowanym w ramach projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna - myśl i działaj EKOlogicznie" finansowanego ze środków: Miasta Kwidzyn