Grupa II

Jest to 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Uczestnicy głównie interesują się biologią, niemniej chętnie podejmują się eksperymentów chemicznych i obserwacji geograficznych stanowiących nieodłączny element cyklu zajęć w Kuźni badaczy natury.

Opiekunki grupy:
mgr Dorota Gerlach