Grupa I

JJest to 12 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Zajęcia realizowane w ramach Kuźni badaczy natury korespondują z założeniami programowymi zajęć "Monitoring środowiska" realizowanych w klasach o profilu biologiczno - chemicznym.

Opiekunki grupy:
mgr Dorota Gerlach