Grupa I

Jest to 11 uczniów klasy IIa I Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno - chemicznym. Zajęcia realizowane w ramach Kuźni badaczy natury korespondują z założeniami programowymi zajęć "Monitoring środowiska" realizowanych w klasach o profilu biologiczno - chemicznym.

Opiekunki grupy:
mgr Dorota Klonowska,
mgr Dorota Gerlach