Grupa IV

Jest to 17 osób z I klasy biologiczno - chemicznej z II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Zajęcia pozwalają im usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę z biologii i chemii, których uczą się na co dzień. Dodatkowo dobrze się bawią wykonując eksperymenty "na żywym organizmie".

Opiekunka grupy:
mgr Alicja Tubaja