Grupa III

Jest to 14 uczniów z II klasy biologiczno - chemicznej z II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Na zajęcia zapisali się dobrowolnie i uczęszczają na nie z wielką ochotą odkrywając tajniki badań środowiska przyrodniczego.

Opiekunka grupy:
mgr Agnieszka Rośleń