Grupa II

Jest to 14 uczniów klasy IIa I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie o profilu biologiczno - chemicznym. Zajęcia realizowane w ramach Kuźni badaczy natury korespondują z założeniami programowymi zajęć "Monitoring środowiska" realizowanych w klasach o profilu biologiczno - chemicznym.

Opiekunki grupy:
mgr Dorota Klonowska
mgr Dorota Gerlach