Grupa I

Jest to 14 uczniów klasy IIa I Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno - chemicznym. Zajęcia realizowane
w ramach Kuźni badaczy natury korespondują
z założeniami programowymi zajęć "Monitoring środowiska" realizowanych w klasach o profilu biologiczno - chemicznym.

Opiekunki grupy:
mgr Dorota Klonowska
mgr Dorota Gerlach